Jóga je work in – ne work out

YOGA IS WORK IN – NOT WORK OUT

 

Co je jóga? A kdo je jogín? A co je to meditace? V současné době existuje mnoho definic.

Jóga je podle mě meditace a jogín ten, kdo medituje. Ten, kdo pozoruje, je bdělý a přítomný, užívá si života – tančí, zpívá a raduje se z každého okamžiku, oslavuje život. Proto jsme všichni tady. Všechny techniky jógy by nás měly vést k tomuto stavu mysli. Měly by Vás dovést k sobě …. k vám „domů“. Takže – pro mě – skutečný jogín ví, jak se těšit z tohoto krásného života. Není důležité, jestli umí udělat stoj na hlavě nebo na rukou.

Jógové pozice jsou to, co většinu lidí napadne, když uslyší slovo jóga. Ale ty jsou jen jednou z osmi stupňů jógy. Patanjali věděl, že je pro lidi velmi těžké si rovnou sednout a meditovat, a proto nám přinesl svou vědu o józe a meditaci umístil až na sedmé místo. Ásany jsou důležité pro zdravé tělo, mohou nás mnoho naučit, mohou nám dát větší bdělost, ale cílem je meditace pro samádhi.

Velice často vidím, že je jóga spojována s fyzickou zdatností, něco jako fitness. Lidé v „dokonalých“ ásanach – ale jejich výraz říká, že jsou v napětí. Tlačí se do pokročilých pozic, i když na to ještě není jejich tělo připraveno. Ale proč? Pokud jejich mysl není klidná a uvolněná, míjí se veškeré úsilí účinkem. Jóga je o uvolňování napětí a měla by přinášet příjemné pocity. Jóga pro mě není o soutěžení, o tom, kdo předvede dokonalejší ásanu. Jógu vnímám jako meditační techniku, kde se můžeme naučit nechat vše „pustit“, jen být a uvědomovat si každý okamžik našeho života. Být všímaví k sobě samým, k tomu, co se v nás odehrává.

Jóga také pracuje s přijetím. Akceptujeme sami sebe, své emoce a omezení, jsme za dobře sami se sebou a rozumíme, že všichni jsme odlišní na fyzické i mentální úrovni. Všichni jsme různorodé, barevné květy zahrady a jen díky této jedinečnosti je naše zahrada vesmíru krásná. Takto se můžeme navzájem inspirovat, navzájem sdílet, s respektem k odlišnostem a pochopením, že nikdo není lepší či horší než ostatní. Vše je v pořádku, tak jak je. Všechno, co se děje, jakkoli se cítíte, cokoli se odehrává, jakékoli problémy, vše je jak má být. Pokud to vnímáme takto, můžeme vždy pociťovat  vděčnost a děkovat za život.

Kabiryoga se snaží obohacovat jógovou praxi o pravou esenci meditace, zahrnující rozmanité meditační techniky od různých osvícených mistrů z Indie a Asie. Snažíme se přinášet do jógy více radosti, uvolnění a bdělosti, aby se lidé cítili lépe, více se uvolnili a spojili se více se sebou samými a se svým srdcem. Osvícený indický básník Kabir už v 15.století říkával, že se lidé nestávají moudrými množstvím znalostí. Teprve ten, kdo porozumí významu lásky, se stává moudrým.

Nesnažím se vytvořit žádný nový směr jógy, jedinečnou ásanu či jógovou sekvenci. Zároveň nejsem proti učení ani kázání žádného učitele. Chtěl bych jen připomenout, že cílem a smyslem jógy je meditace. Ásana je to, co je nejvíc vidět, ale běžte dál, hlouběji, nahlédněte dovnitř, do svého nitra, pozorujte a vnímejte s laskavostí, co se tam odehrává.

Buďte svým vlastním učitelem, nevěřte slepě žádnému guruovi, učiteli nebo knize jen proto, že něco řekli nebo napsali. Nevěřte ani mně. Vždy se ptejte proč, buďte zvědaví a dělejte si vlastní zkušenost.

Namaste, Kabir Bharti