AKREDITOVANÝ KURZ MŠMT

- INSTRUKTOR JÓGY

Učební plán s hodinovou dotací a podrobnosti k úspěšnému zakončení kurzu

Učební plán a osnovy s hodinovou dotací

  • teoreticko - obecná část 50 hodin  

základy anatomie, fyziologie, kineziologie – 20 hodin

pedagogika (práce s klientem) – 6 hodin

psychologie – 4 hodiny

první pomoc – 4 hodiny

hygiena sportu a výživa – 8 hodin

právní a ekonomická problematika – 2 hodiny

didaktika lekce a komunikační dovednosti – 6 hodin

  • praktická část – specializace 150 hodin

Jógové pozice, jejich význam a využití – 50 hodin

Jógová filozofie – 30 hodin

Pránajáma, meditace, relaxace – 40 hodin

Jak být dobrým učitelem – 30 hodin

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Celkem hodinová dotace: 200 hodin

Úspěšný absolvent kurzu získá osvědčení o rekvalifikaci, na základě kterého získáte  živnostenské list pro vyučování jógy. Kurz je akreditovaný MŠMT, lze ho tedy studovat jako kurz rekvalifikační - hrazený úřadem práce.

Způsob a forma ověřování získaných znalostí a dovedností

Zkoušky probíhají v rámci závěrečného odborného víkendu.

Podmínky ke splnění požadavků odborného programu Instruktor jógy:

  • Účast minimálně 90%.
  • 2x seminární práce, každá v rozsahu 5ti stran na vybrané téma schválené lektorem.
    Odevzdání nejpozději 3 týdny před závěrečnou zkouškou emailem.

Práce musí obsahovat jméno, použitou literaturu. Písmo Ariel, velikost 12, řádkování 1,5, zarovnání do bloku.

  • Návštěva minimálně 20-ti hospitačních lekcí u jiných lektorů (minimálně 5 různých). Odevzdání formuláře s podpisy lektorů minimálně 14 dní před zkouškou.
  • Natočení základní lekce jógy s minimálně dvěma studenty. Délka lekce 60-90 minut. Odevzdání nejpozději 3 týdny před zkouškou odkazem na Youtube.
  • Písemný test ze všeobecné části - zaměřený především na anatomii a fyziologii, trvá 60 minut.

Závěrečná zkouška – ke zkoušce je možné přistoupit po splnění výše uvedených bodů.
·       Písemný test z odborné části jóga

·       Praktická zkouška – vedení lekce + odpověď na dotazy.

Oprava zkoušky:

Pokud student nezvládne na první pokus závěrečnou zkoušku za poplatek si ji může zopakovat v dalším termínu (maximálně do 1 roku od ukončení kurzu).